Sekiranya anda ingin membuat pembayaran manual menggunakan mesin ATM, Boleh hantar bukti pembayaran di bawah ini .

Sila buat pembayaran jumlah yang di nyatakan di form order ke

Maybank Wajib HNS Trading

(5628-4351-4637)

dan upload resit di sini.

Scroll Up